ZŠ nám. Karla IV, Nejdek - 2. třída – Království děda Mecháčka

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvíjet komunikační schopnosti žáků a docílit toho, aby se žáci uměli lépe vyjadřovat. Projekt se zaměří na zlepšení vzájemné spolupráce, ale zároveň podporu samostatnosti a zlepšení schopnosti sebehodnocení. Projekt bude hledat možnosti efektivnějšího propojení školy s rodiči, zapojení rodičů do výuky.

Nastavení projektu:

Projekt bude probíhat v rámci vzdělávacích oblastí:

- Člověk a jeho svět – předmět Prvouka,
- Jazyk a jazyková komunikace – předmět Český jazyk,
- Umění a kultura – předmět Výtvarná výchova.

Hlavní vzdělávací témata jsou příroda a její proměny v ročních obdobích, volně žijící zvířata, rostliny, rodinné vztahy. Projekt se rovněž zaměří na základy vyprávění, popis předmětů, tvoření a čtení vlastních příběhů a říkanek.

Projekt bude vytvářet příběh o království dědy Mecháčka. Žáci budou zpracovávat animace, které budou pojaty různým animačním způsobem - raná/foto/kreslená/loutková/modelovaná/ z přírodnin. Bude se jednat o krátké příběhy o přírodě, rostlinách, lese, zvířatech, proměnách přírody, které zahrnou výukovou látku. Součástí práce na animacích bude také tvorba různých animačních prostředí a potřebných animačních propriet k danému příběhu. Součástí animací budou také komentáře, mluvené a psané texty a hudba. Z materiálů připravovaných pro tvorbu animací bude vytvořena kronika projektu.

Aktivity projektu budou probíhat ve škole, na zahradě školy, venku, v přírodě, v lese. Rodiče budou zapojeni prostřednictvím sběru přírodnin s žáky a účastí na finální prezentaci projektu – představení kroniky projektu a promítání animací.

Fotografie a průběh setkání:

První setkání
Druhé setkání
Třetí setkání
Listopadová setkání
Prosincová setkání
Videa - Píseň a Zimní strašidla