Zelená třída - Vývoj čísel a číselných soustav

Učitel 
Mirka Kellovská

Očekávám mnoho nových metod práce v dramatické výchově a projektové výuce.

Umělec 
Andrea Marečková

herečka a performerka
V tomto cyklu očekáván, že se zaměříme především na tvorbu divadla a podaří se nám vytvořit divadelní představení, ve kterém se s chutí a radostí odprezentují všechny děti. Téma čísel je pro mne velmi zajímavé, matematika nikdy nebyla mým přítelem a tak doufám, že můj názor na tento obor se s projektem promění k lepšímu.

Konzultant 
Veronika Krištofová

vedoucí projektu Besedárium a kurátorka

Žáci 

zelená třída

Popis projektu 

Žáci vyberou z komplikované historie čísel to podstatné a látku zpracují do divadelního představení, které zahrají ostatním třídám a nejen jim…
Žáci budou zábavnou metodou rozmanitých uměleckých technik zkoumat historii čísel a číselných soustav. V úvodu projektu se podívali na film „Příběh čísla 1“, který posloužil jako vstupní motivace k danému tématu. V projektu si žáci uvědomí historické souvislosti a vliv matematiky na vývoj lidstva. Z komplikované historie společně vyberou to podstatné – a to zpracují do závěrečného divadelního představení, ve kterém budou konkrétní myšlenky srozumitelně prezentovat. Důraz je kladen jednak na porozumění vývoje matematiky a matematických systémů, které se ve světě používaly či stále používají, a jednak na propojení se souvislostmi z ostatních předmětů.
Propojení historie a potřeb lidí k počítání a k matematice v různých kulturách – skrz obchod a další témata – bude rozvíjet finanční gramotnost i klíčové kompetence. Žáci zelené třídy budou vyrábět časové osy, matematické historické mapy světa, podívají se do Egypta, s klínovým písmem zavedou číslo nula, nebo si zahrají loutkové divadlo s římskými čísly. Propojení čísel a hudby poznají v období antiky atd. Také navštíví výstavu v Technickém muzeu na téma čísel a hodin.