3.A – Víte, že máme ve znaku lva?

Učitel 
Jitka Čalová

Jsem připravena být kreativní a velmi zvídavá, budu nasávat nové podněty a inspiraci.

Umělec 
Lucie Charouzová

tanečnice
V tomto cyklu očekávám hlubší poznání celé třídy a otevřenější komunikaci mezi dětmi, mnou a paní učitelkou při tvorbě tanečního filmu o Bruncvíkovi.

Konzultant 
Lucie Vojtíšková

produkční a kurátorka výtvarného umění
V rámci projektu chceme dále rozvinout již objevený potenciál jednotlivých žáků a jejich možné uplatnění. Propojení s motivem, že škola není pro období školní docházky, ale je přípravou pro život – žáci si tento fakt uvědomují, proto jej chceme v žácích zafixovat.

Žáci 

3.A

Popis projektu 

Témata prvouky jako např. vznik státu a jeho symbolů budou žáci probírat v rámci tělesné výchovy kreativním pohybem a improvizací.
Výuka témat z prvouky bude probíhat prostřednictvím pohybu – tance a nonverbálního divadla a to jak v prostorách školy, tak mimo školu. Na základě improvizací a kreativního pohybu vzniknou materiály pro závěrečnou prezentaci. V plánu je taneční film a taneční fotografie.
Hlavním cílem projektu je rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků. Při aktivitách proto bude rozvíjeno uvědomění si vnitřních hodnot, sebeuvědomění, vzájemný respekt, pomoc slabšímu, empatie. Očekává se pozitivní dopad tohoto projektu na vztahy ve třídním kolektivu, podpora kamarádských vztahů a rozvoj potenciálu kolektivu třídy, který se projevil již v prvním cyklu projektu Kreativní partnerství.