1.A – Od aligátora po zebru

Učitel 
Jana Šumberová

Těším se na další spolupráci s výtvarnicí a věřím, že společně vytvoříme dětem pěkné prostředí k zajímavým činnostem, které je obohatí a pomohou najít pěkný vztah ke školním povinnostem.

Umělec 
Kristýna Šraierová

výtvarnice
Očekávám další inspiraci pro své projekty, chuť tvořit, předávat informace a také ke spolupráci se skupinami, jak dospělých, tak dětí.

Konzultant 
Lucie Vojtíšková

produkční a kurátorka výtvarného umění
Chceme objevit potenciál u jednotlivých žáků, tak aby s ním paní učitelka mohla v budoucnu pracovat a rozvíjet jednotlivé děti, ale také celou třídu jako jeden tým.

Žáci 

1.A

Popis projektu 

Prostřednictvím různých výtvarných technik budou žáci zpracovávat téma písmen a zvířat vytvářením zvířecího leporela s abecedou.
V první třídě se žáci budou seznamovat s písmeny zážitkovou formou. Téma prvouky – zvířata zpracují s pomocí říkadel, pohádek a tvorby společné koláže do leporela s abecedou (jak napovídá název projektu). Žáci v rámci projektu navštíví výstavu v Národním muzeu Noemova archa, v hudební výchově budou zpívat písně o zvířatech, vyhledají si zajímavé ilustrace v pohádkových knížkách, zaposlouchají se do hlasů zvířat a některá zvířata se naučí díky cvičení jógy. Díky projektu se ukáže potenciál dětí pro budoucí práci s nimi.
V projektu půjde o budování kamarádských vztahů žáků nové první třídy. Bude rozvíjen vzájemný respekt, vnímavost, empatie, emoční a sociální inteligence a další.
Cílem projektu je rozvíjet sociální a občanské kompetence žáků