6.C - Pomněnkový den

Učitel 
Eva Cupalová

Nové metody a nápady od umělce jsou pro mě inspirací. Nově získané metodické postupy chci aplikovat do vyučovacích hodin i v příštích letech, tzn. po ukončení projektu.

Umělec 
Petr Strnad

Petr je režisér s obrovskou obrazotvorností a fantazií, které jsou zdrojem pro kreativní řešení problémů, což je pro děti vyrůstající v dnešní chaotické rozmanitosti velmi inspirativní. Zároveň z Petra srší "otcovský" klid, vyrovnanost a laskavost.

Konzultant 
Monika Pulišová

divadelní režie a dramaturgie
Projekt má velikou edukační hodnotu zejména pro děti, ale také pro dospělé. Zahrnuje v sobě také literární, scenáristickou, hereckou, hudební, výtvarní, grafickou a v poslední řade i filmařkou složku.

Žáci 

6.C

Popis projektu 

Při tvorbě videa se žáci v rámci předmětu „my ve světě“ seznámí s problematikou pohřešovaných dětí.
Fotky z projektu najdete zde.
V projektu žáky čeká převážně skupinová práce založená na praktických a kreativních činnostech. Hlavním tématem bude Pomněnkový den – 25.5. Den pohřešovaných dětí. Toto vážné téma bude uchopeno jako preventivní osvěta ve spolupráci s umělcem Petrem Strnadem, který žáky seznámí s tvorbou kvalitního videa po vizuální i hudební stránce. Dalším spolupracujícím účastníkem na projektu bude kriminalista, který se dotkne tématu jak se chránit proti násilí na internetu i ve veřejném prostředí a propojí téma s realitou. Projekt celkově přesahuje umělecký rámec a otevírá se i možnost spolupráce s linkou bezpečí. Ta by mohla žáky vytvořené video využít.
Cílem projektu s velmi závažným tématem je rozvoj občanské kompetence, posílit v dětech odvahu nebýt lhostejný, postavit se proti hrubosti a násilí. Spolupráce žáků v rozmanitých skupinách podpoří dobrou atmosféru ve třídě a vzájemnou toleranci.