9.A - Láska a svoboda

Učitel 
Marcel Gabriel, Martin Provazník, Tomáš Bederka, Pavel Namyslo

Informatika/český jazyk a literatura/občanská nauka
Marcel: Očekávám možnost seznámit se s prací svých kolegů. Tato spolupráce může ovlivnit i můj přístup ke svému vlastnímu učení.
Martin: Od projektu očekávám, že budu rozvíjet svůj stav kreativity, pomocí nových možností, možná budu také hledal hranice vlastní kreativity.

Umělec 
Aneta Pavlová, Michaela Kuříková

lektorka, konzultantka a koučka pro oblast soft skills/multimediální umělkyně, malířka
Aneta: Očekávám rozšíření své působnosti na dětského diváka/posluchače a další spolupráci s dětmi ve školách.
Michaela: Byla bych ráda, aby si žáci odnesli zajímavé zážitky, zkušenosti, znalosti ... a aby si ani neuvědomili, že se během kreativního procesu vlastně učí.

Konzultant 
Markéta Stará
Žáci 

9.A

Popis projektu 

Porozumění textu a práce s textem v rámci českého jazyka se prohloubí ještě do občanské nauky a informatiky. Souvislosti z období tvorby autorů 19. a 20. století propojí do jednoduché animace.
Fotky k projektu si můžete prohlédnout zde.
Na projektu budou spolupracovat učitelé českého jazyka a literatury, občanské nauky a informatiky. Hlavním cílem je, aby žáci porozuměli textům a rozvíjeli své kritické myšlení a kreativitu. Texty, se kterými se bude pracovat, budou od autorů přelomu 19. a 20. století ve spojení s tématy lásky a svobody – konkrétně ve spojení s otázkami sociálními, právní atd. – což propojí český jazyk s tématy občanské výchovy. Prohlubování porozumění textu i porozumění společnosti té doby bude zároveň rozvíjet pohled na osobní pozici žáků v jejich životě. Rozvíjeno bude humanitní cítění a mezipředmětové uvažování, občanské kompetence a kompetence k udržitelnému rozvoji.
Finálním produktem bude jednoduchá animace a organizace školního festivalu youtuberských videí.
Protože se jedná o žáky posledního ročníku, bude projekt zahrnovat také aktivity, které jim v tomto období přinesou potřebné dovednosti: stress management, komunikační a prezentační dovednosti.