4.A - Slované na Budči

Učitel 
Radmila Švecová

Očekávám nové oblasti práce s dětmi, inspirační zdroje a nová společná témata s dětmi.

Umělec 
Monika Švec Sybolová

lektor pro vzdělávání v Národní galerii Praha. Kunsthistorik zabývající se přesahy mezi uměleckými obory (tanec, divadlo, výtvarné umění, poesie, literatura)
Od programu Kreativního vzdělávání očekávám možnost realizovat s dětmi výtvarný mezioborový projekt propojující osobní prožitek dětí, zkušenost pedagoga a kreativitu umělce. Projekt přesahující lavice školy, projekt, který dětem ukáže, že má smysl se učit o historii a že ji můžeme zpřítomnit.

Konzultant 
Petr Strnad/Jan Švec

/architekt, výtvarník, divadelní performer
Jan: Očekávám osobnostní obohacení – rozšíření emočních, tvůrčích a empatických schopností.
Petr: Od Kreativního partnerství v tomto cyklu očekávám prohloubeni pochopeni nejmladší generace, jejich motivace a cílů. Rád bych od dětí načerpal inspiraci pro moji další práci…

Žáci 

4.A

Popis projektu 

Téma z vlastivědy z naší historie žáci uchopí díky výtvarným i pohybovým technikám. Projekt propojí český jazyk i výtvarnou výchovu.
Projekt nabízí pestré aktivity s různými hereckými, pohybovými i výtvarnými technikami. V první řadě budou žáci pracovat s textem, s porozuměním textů, s charakteristikou postav. Vyzkouší si také workshop v krajině přímo v historickém místě Budeč. Budou navrhovat i vyrábět kostýmy, hledat inspiraci v historii. Díky této zkušenosti získají povědomí o kulturních a jazykových rozdílech mezi státy, národy, etniky.
Výsledná prezentace formou výstavy představí storyboardy, hrané scénky v originálních kostýmech i powerpointové shrnutí fotek.
Žáci budou v rámci projektu rozvíjet spolupráci, občanské a multikulturní kompetence.