3.A - Škola na cestě

Učitel 
Blanka Barusová

Očekávám objevování nových oblastí práce s dětmi, inspirační zdroj a nová společná témata s dětmi.

Umělec 
Biljana Golubovič a Dragan Dragin

divadelní režisér, pedagog DAMU. Konceptuální umělec, zkoumající sociální a kulturní vztahy pomocí tance, fotografií, videa, divadelní performance/fotograf, vizuální umělec, zaměřuje se na divadlo, tanec a konceptuální projekty
Biljana: Díky projektu Kreativní partnerství se můžeme s žáky hlouběji ponořit do problematiky emigrace lidí a migrace zvířat (důvody, průběh a možné konce) a zároveň tyto zkušenosti vizualizovat do časově náročnějších a komplexnějších výtvarných forem jako je stínové divadlo, site specific instalace a deníky.

Konzultant 
Jan Švec

architekt, výtvarník, divadelní performer
Očekávám osobnostní obohacení – rozšíření emočních, tvůrčích a empatických schopností.

Žáci 

3.A

Popis projektu 

Díky tematickým vycházkám, expedicím a objevování s pozorováním a měřením si žáci osvojí matematické i přírodovědné znalosti v propojení s pohybem.
V rámci projektu budou žáci zkoumat a hledat možnosti oživení prostor školy a okolí. Žáky čeká cesta do zoo parníkem a další zajímavé vycházky plné objevování. Zážitky z výletů budou žáci zpracovávat rozmanitými formami – hranými scénkami, prezentacemi, budou vytvářet storyboardy…vše využijí na závěrečné veřejné výstavě.
Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetence k udržitelnému rozvoji, ale také rozvoj pohybových schopností a týmové spolupráce.