PROJEKT PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Projekt je realizován od října 2017. Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v něm figuruje jako partnerská organizace a zodpovídá za vedení aktivity 3.1 Podpora spolupráce učitelů a umělců. Cílem aktivity je využití uměleckých předmětů a umění napříč školou. Stěžejní oblast tvoří spolupráce škol (základních škol a gymnázií) s uměleckými školami (základními uměleckými školami) v oblasti výuky předmětů s využitím umění a partnerské spolupráce mezi učiteli, umělci a žáky.
Na každé zapojené partnerské škole bude spolupracovat učitel ZŠ s umělcem - učitelem ze ZUŠ v konkrétních předmětech na takových aktivitách, které podpoří a pomohou rozvíjet žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Do aktivit se zapojí všichni žáci ve třídě. Cílem je rozvíjet spolupráci umělců a pedagogů a motivovat žáky zajímavými kreativními metodami, které povedou k závěrečné prezentaci.
Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je projekt realizovaný pod vedením Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy ve spolupráci s řadou partnerů. V rámci projektu proběhnou pilotní aktivity ve školách a školských zařízeních, které individuálně integrují děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci projektu, který probíhá do ledna 2020, budou vytvořeny metodické materiály a sbírka inspirativních příkladů z práce ve třídách.

Zapojené školy