Kreativní partnerství Praha

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání realizuje v partnerství s Městskou částí Praha 12 od října 2016 projekt Kreativní partnerství Praha. Hlavním cílem projektu je podpoření zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ s důrazem na posílení inkluzivního vzdělávání a sociální soudržnosti v multikulturním prostředí. Naplnění tohoto cíle povede skrze zavádění zážitkových kreativních forem výuky využívajících umění.

Projekt je realizován na 11 základních školách v hl. městě Praha:
Na těchto školách spolupracují s pedagogy umělci a vytváří kreativní pojetí výukových hodin tak, aby podpořili a rozvíjeli žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž se do projektu zapojují všichni žáci ve třídě. Program probíhá během běžného školního dne, jako součást vyučování.
Celkem je do projektu zapojeno 24 tříd. Projekty probíhají v inkluzivních kolektivech tříd, a tudíž mají pozitivní dopady na všechny žáky ve třídě. Projekty mají příznivý dopad na klima tříd, podporují budování dobrých vztahů mezi žáky i začlenění žáků se SVP do třídních kolektivů. Každá třída má podle svých potřeb stanoven specifický cíl projektu, pracuje v jiných předmětech a s umělcem (nebo umělci) z odlišných oblastí.

Podívejte se do projektů v jednotlivých třídách kliknutím na ikonku...