Program ve světě

Program ve světě

Kreativní partnerství v Maďarsku

Program kreativní partnerství byl poprvé představen v maďarských školách na jaře školního roku 2013/2014. Do projektu se zapojilo sedm škol, které patří do školského střediska s názvem Budai Városkapu School Centre of Pécs. Šestiměsíční pilotní projekt sloužil k adaptaci a implementaci metodologie Kreativního partnerství vytvořené ve Velké Británii, která nyní funguje v řadě zemí včetně Litvy, Norska atd.

V pilotním programu se projekty zaměřily na řešení místních obtíží, na které kladli důraz učitelé i školy (např. snížení rizika úbytku žáků, rozvoj dovedností spolupracovat, zvládnutí vyrušování a podobného chování, posílení pozitivní představy o budoucnosti, zviditelnění školy v místní komunitě). Dalším cílem bylo rozvinout specifické školní dovednosti a přesunout je do sféry transdisciplinární kompetence.

Druhá fáze programu začala v lednu 2015 se zaměřením na matematiku. Umělci a učitelé spolupracovali dvakrát týdně v 90ti minutových blocích v hodinách matematiky. Během hodin se snažili abstraktní matematické koncepty převést do pro studenty srozumitelnější formy. Společnost T-Tudok program vyhodnotila a zjistila důležitá fakta: děti z nejchudšího prostředí jsou mnohem více motivovány, aby se učili věcem, které je zajímají, ve srovnání s těmi dětmi, které pocházejí z lepšího sociálního prostředí.

Další zjištění ukázala, že ve skupině studentů zapojených do programu Kreativní partnerství se znatelně zlepšilo pozitivní chování – sociální kompetence ve větší míře, než v kontrolní skupině a také se u studentů zvýšilo pozitivní vnímání sebe samých.

Celý text, který zhodnocuje maďarský program Creative Partnership byl publikován v Creative Education journal a můžete jej najít zde.

Ve školním roce 2016/2017 se program Kreativní partnerství Maďarsko stalo známým programem v Pécs (a se vzrůstající reputací i v dalších částech Maďarska), který probíhá ve dvanácti třídách na čtyřech školách. Metody jsou stejné jako v druhé fázi a jsou opět zaměřené na výuku matematiky.

Operátoři programu

Vedoucím programu Kreativní partnerství Maďarsko je společnost T-Tudok Knowledge Management and Research Center. Umělci a studenti umění, kteří se zúčastňují programu, jsou vybíráni pracovníky oboru Teorie a dějiny umění z University v Pécs z fakulty Hudby a vizuálních umění (Faculty of Music and Visual Arts). Tréninkové kurzy jsou vedeny zkušenými lektory z britské organizace Creativity Culture and Education (CCE) a od letošního roku také vlastními vyškolenými maďarskými lektory.

Průzkum institucionálních problémů škol, příprava a zmapování problematických okruhů a vyhodnocení (evaluace) programu jsou vedeny odborníky z T-Tudoku.

Více se dozvíte zde: