Pro umělce

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání se ve svých aktivitách zaměřuje na zapojování umělců do vzdělávacích aktivit, které probíhají:
- ve školách
- jako volnočasové a zájmové aktivity.

Dále se angažujeme v rozvíjení prostředí vstřícného k zapojování umění do vzdělávání prostřednictvím kulatých stolů, odborných diskusí, výzkumů a oslovování politiků a představitelů ministerstev a správních úřadů.

Mezi další oblasti našich aktivit patří podpora mezinárodní spolupráci umělců v rámci aktivit mezinárodní sítě ICEnet a pravidelná mezinárodní fóra umělců.

Pokud Vás kterákoliv z těchto našich aktivit zaujala a chtěli byste se do našich aktivit zapojit, kontaktujte nás, prosím, na emailu: office@crea-edu.cz