Naše poslání

Proč organizace vznikla

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. vznikla v roce 2010 s cílem představit školám v České republice programy, které do přípravy a realizace výuky zapojují umělce. Mezi hlavní cíle naší organizace patří rozvíjet různorodou formu spolupráce škol, dětí, mladých lidí a umělců i uměleckých kulturních organizací. Věříme, že umění má obrovský potenciál a významné pozitivní dopady na žáky, pedagogy i na děti a mladé lidi zapojené do aktivit neformálního vzdělávání. Tuto skutečnost dokládá i řada výzkumů, které naleznete v sekci Výzkumy a studie.
Naše aktivity se zaměřují zejména na podporu kreativních vzdělávacích metod a programů využívajících umění a spolupráci s umělci na školách i mimo školy.

Naše vize a poslání

Naší vizí je škola jako otevřený prostor pro kreativitu, zážitkové učení a vzájemný respekt.

Žáci, kteří objevují svoji motivaci a radost z učení, zodpovědný přístup k rozvoji svých schopností, vědomostí a nadání, inspiraci k vlastní iniciativě. Přijímají zodpovědnost za svůj život i za své chování v kolektivu, ve kterém se pohybují.

Učitelé jako respektovaní průvodci učením a osobnostním rozvojem žáků, kteří využívají a rozvíjí svou kreativitu a odborné kompetence.

Našim posláním je vytvářet prostředí pro otevřené efektivní vzdělávání, které respektuje individuální potřeby každého vzdělávaného dítěte a mladého člověka a které oceňuje a plně využívá schopnosti pedagogů. Chceme přispívat k rozvoji individuálního potenciálu dětí a mladých lidí, jejich kreativity, uměleckých vloh, schopnosti konstruktivního myšlení a kritického myšlení. Zároveň chceme podporovat a rozvíjet význam umění pro vzdělávání a rozvoj žáků i pedagogů i celkového prostředí škol.