Závěrečný event k projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v partnerství s Městskou částí Praha 12 realizovala od roku 2013 projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti, který byl podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem hl. m. Praha. Druhá polovina pilotního projektu proběhla v období od září 2014 do ledna 2015.

V prvním pololetí školního roku 2014/2015 se třídní projekty věnovaly například romantismu z pohledu literatury, umění, vědy a hudby. Tyto oblasti byly dětmi za podpory umělců a učitelů zpracovány do čtyř kratších divadelních představení a prezentovány ve formě divadelního tržiště. Jiný z projektů byl obsahově zaměřen na Afriku v rámci předmětu zeměpis a jeho výstupem bylo turistické putování po africkém kontinentu, které žáci připravili pro rodiče a přátele v prostorách školy a v němž sami vystupovali v různých rolích na jednotlivých umělecky zpracovaných výletních stanovištích či jako průvodci menších skupin účastníků.

Více o jednotlivých aktivitách najdete na naší stránce o projektu.

Ve čtvrtek 19. února proběhla v DOXu Centru současného umění závěrečná prezentace k projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. Na programu bylo jak zhodnocení programu, tak prezentace projektů jednotlivých tříd samotnými žáky. Na místě si návštěvníci mohli prohlédnout fotografie a instalace uměleckých prací žáků.