Žáci 4.B ZŠ prof. Švejcara vytvořili stromostroj času

NÁŠ STROMOSTROJ ČASU

Abychom mohli cestovat časem a dozvěděli se víc z vlastivědy a historie, bylo nutné sestrojit stroj času. Nechtěli jsme ale sestrojit jen tak obyčejnou kovovou mašinu, která časem zrezaví a skončí ve šrotu. Chtěli jsme být ekologičtí a vytvořit stroj s duší, organismus s vlastním životem, který prožije všechna dobrodružství s námi, a kterému se stejně jako nám některá vryjí až pod kůži (kůru). A protože některé stromy žijí až desetitisíce let, a protože ve svých letokruzích zaznamenávají vše jak do cestovního deníku, rozhodli jsme se, že stroj skřížíme se stromem.

Nejdříve bylo tedy nutné náš Stromostroj dobře navrhnout, naprojektovat a zasadit semínko. Aby se nám vše dařilo co nejlépe, posílili jsme se kouzelnými lektvary, které nám dodaly chybějící dovednosti, např. odvahu, samostatnost, sebevědomí, moudrost a vydali se na první zkušební plavbu.

Byla to cesta do pravěku. Doputovali jsme tam skrz Prales stínů, který byl plný pravěkých a starověkých předků našeho Stromu a ve svých stínech ukrýval různé příběhy. Např. o Praotci Čechovi nebo o Libuši. S pravěkými lidmi jsme si vyzkoušeli malovat na stěny jeskyní a na památku se jim tam podepsali (otiskli jsme své dlaně). Zjistili jsme, že náš Stromostroj funguje výborně a tak jsme se vydali na další cestu, tentokrát do středověku.

Ve středověku jsme nejdřív bloudili městem, protože tehdejší města neměla označení ulic. Ale alespoň byl čas na to, abychom si dobře prohlédli jeho architekturu, naučili se domovní znamení a všimli si, jak se lidé tehdy oblékali. Některé domy jsme jim pomohli i postavit. Při návštěvě u Václava IV. na jeho Novém hradu v Kunraticích jsme se také dozvěděli, v jaké kouzelné bytosti se tehdy věřilo. Některé, jako bílou paní nebo plivníka, jsme tam dokonce i potkali. Ze středověku jsme si dovezli spoustu suvenýrů neboli atributů různých královských rodů a jejich příslušníků. Při zpáteční cestě jsme se ale omylem připletli do husitské bitvy o Nový hrad a náš Stromostroj utrpěl malé škrábance. Dopřejeme mu teď čas na ozdravení a na další společnou cestu se vydáme až po prázdninách. Pojeďte s námi!

Žáci 4.B.

Logo OPPA

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti