Vlastivěda v podání 3. třídy ZŠ Na Beránku

Tématem projektu ve 3. třídě ZŠ Na Beránku je vlastivěda. Toto téma zahrnuje orientaci v mapě, užití kompasu, cestování, bezpečí a další.

Průběh projektu:

  • - děti vyráběly s paní učitelkou průhledný model školy a snažily se poznat co kde je
  • - společná uhlová kresba 360° pohledu, děti měřily svůj výsek a domlouvaly se s kamarády, kde se napojí
  • - mapa vztahů ve třídě, v centru se přirozeně objeví paní učitelka. Děti měly za úkol na 2 lístečky napsat nebo nakreslit 2 důležité věci, které si sebou vezmou na dalekou cestu - jeden lísteček musely pak věnovat spolužákovi. Každý tak jednu věc ztratil a jednu získal a nalepil si ji vedle své fotky jako svou počáteční výzbroj.
  • - výprava ven, kdy děti vedly s pomocí kompasů. Na kopci společně měřily provázkem horizont, kde končí země a začíná nebe, že se dotýkají, jak je vidět daleko a proč.
  • - výroba cestovních pasů
  • - děti se učily, co jsou vysvětlivky a piktogramy, jak asi mohly vzniknout, co by mělo mít piktogram a jak by měl vypadat
  • - očkovací stanice - děti si samy vymýšlely očkování vhodná pro pohodové cestování, měly své očkovací průkazy a samy se očkovaly

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Praha.

Logo OPPA

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti