Třetí setkání na ZŠ Běžecká, Sokolov - 8.B

Během třetího setkání se děti učili, co je to tečna a sečna. Ve skupinách se pak žáci naučili, jak nakreslit kružnici nebo jak vytvořit kruh spojením tří bodů trojúhelníku pouze s využitím rukou či celého těla.