Šesté setkání na ZŠ Běžecká, Sokolov - 7.B

Kulturní styly interiérů

Na začátku byla jedna vyučovací hodina věnována dokončení půdorysu „ideální školy“. Poté umělkyně rozložila časovou přímku s různými historickými obdobími a žáci pomáhali ke každému období vybrat správný obrázek s designovými, uměleckými a architektonickými prvky. Společně si potom řekli základní znaky daného stylového období.

Následovala ukázka koláží zachycující různé stylové koncepty, na kterých si žáci ukázali, jak naleznou spojující prvky daného stylu. Tato průprava žákům posloužila jako pomoc při další činnosti. Každý žák si vylosoval 1obrázek interiéru /dekorace/doplňku/ materiálu…. Každý žák měl k sobě nalézt tři žáky se stylově k sobě pasujícím obrázkem. Tímto způsobem vzniklo šest skupin po čtyřech žácích. Žáci si tedy tentokrát nevybírali, s kým budou ve skupině. Správnost k sobě pasujících obrázků si žáci ověřili podle shodné barvy na zadní straně obrázku. Umělkyně zároveň obešla všechny skupiny a probrala s nimi, jaké mají společně znaky a proč k sobě obrázky patří.

Aby si žáci ujasnili pojem interiérový design, každá skupina dostala kartičky s hesly vysvětlující a týkající se interiérového designu. Mezi kartičkami byla i hesla, která k tomuto pojmu nepatří. Skupiny měly najít a přiřadit k interiérovému designu správný pojem. Společně s umělkyní si to pak zkontrolovali a vysvětlili.

Žáci budou v skupinách pracovat i v dalších projektových dnech, kdy budou vytvářet svůj interiér v konkrétním stylu, který si vylosovali.