První a druhé setkání na ZŠ Běžecká, Sokolov - 8.B

Cílem prvního setkání bylo vzájemně se poznat a popovídat si s žáky o tom, jak bude projekt probíhat. To obsahovalo tančení hry a seznámí s Isabel - studentkou herectví na pražské DAMU.
Během druhého setkání žáky čekala kružnice a kruh a k tomu ještě výseč, úseč, mezikruží a oblouk kružnice, na řadu přišel taky poloměr a průměr.