Projektový den 23.10. na ZŠ PROFESORA ŠVEJCARA v 7. třídě

Během prvního projektového dne jsme se věnovali severní Africe. Soustředili jsme se na problematiku Islámu a pomocí krátkých scének jsme se snažili, aby děti pochopily základní pojmy spojené s muslimy (např. Ramadán, Korán, postavení žen,...) snažili jsme se o nabourání stereotypních názorů, které o muslimech obecně kolují.

V druhé půlce dne jsme se soustředili na Egypt a jeho kulturu - zejména jsme se věnovali historickým památkám spojeným s pohřebním kultem. Děti si vyzkoušely vyrobit mumii, posmrtnou masku a nástěnné malby.

Cílem hodiny bylo, aby se děti seznámily jak s historickým dědictvím, tak se současným životem lidí v severním Egyptě. Artefakty, které vytvořily budou součástí instalace při závěrečné komentované cestě po Africe. Ukázalo se, že děti nejsou moc zvyklé hrát divadlo a je potřeba zapracovat na základních věcech - jako je postoj, srozumitelné a hlasité vyjadřování, atp.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Praha.

Logo OPPA

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti