Projektové dny v 5. třídě ZŠ Angel

Čtvrté setkání: Návrh vlastní sochy

Na začátku výuky každý napsal příběh o zvířeti, které si vybral jako vlastní atribut. Šlo především o popsání vztahu k vybranému zvířeti, jeho charakteru a zdůvodnění výběru. Poté si každý nakreslil návrh – skicu sousoší, u kterého se měl zaměřit hlavně na kompoziční uspořádání figur. Následovala kompozice živých modelů pro reálnější představu a kresebný záznam. Každý z žáků se měl vcítit do role autora sochaře nebo režiséra, který si k sobě vybral minimálně dva spolužáky, z nichž jeden vybraný měl zastupovat autorovo „alter ego „ a druhý jeho osobní atribut. Tato aktivita vedla k vnímání sama sebe jako autoritu – osobnost zaznamenanou v sousoší skrze osobu jinou - modelu zosobňující vlastní autoportrét hlavně symbolicky. Toto živé sousoší bylo pomocné i pro představu sochy z více pohledů, takže měl každý možnost v daném čase vytvořit skicy kompozice z více stran. U některých dětí byly viditelné organizační schopnosti. Inspirací byly obrázky sousoší se zvířaty od strarých mistrů. Na konci výuky ještě následoval výběr a kresebný záznam rostliny, jako druhotného atributu.

Páté setkání: Výroba modelu – kostry

Podle kresebných návrhů měli žáci za úkol vytvořit kostru sousoší z drátků. Důležité bylo dodržet tvary a kompozici soch podle předchozích návrhů – kreseb a zároveň vytvořit pevný základ - podstavec pro sousoší. Pro některé byla práce s drátky velmi náročná hlavně fyzicky. Ne každému se dařilo ovládat ohýbání a formování drátků, tak aby celek sousoší byl jednotný a technicky pevný, ale i přesto byly výsledky fascinující. Především některé komplikované tvary a gesta sousoší působila hotově a charakteristicky už v tomto materiálu. Většina žáků stihla zakomponovat do sousoší i kostru rostliny – druhého atributu reprezentující jejich osobnost.

Šesté setkání: Modelování sochy

Na začátku výuky se ještě pokračovalo v dokončování kostry z drátků a zpevňování celku pomocí špejlí. Následovalo nanášení hlíny od spodu nahoru, takže se nejprve zaměřovalo na podstavec sousoší a pak postupné nanášení na figury od nohou výše. Žáci si měli uvědomit, že když nenanesou hlínu pevně na kostru nyní, tak riskují opadání hlíny a zborcení suchého materiálu později. Nároky byly kladeny na vnímání kompaktnosti sochy a ucelenost hmoty.

Sedmé setkání: Osobnosti reprezentující historická období – směry

V první části tohoto setkání se ještě pokračovalo v dokončování modelování sousoší a jejich detailů. Poté byla žákům položena otázka. Jaká je tvoje oblíbená historická osobnost z oblasti umění, vědy nebo sportu? Každý žák vyslovil jméno svého favorita, který byl zapsán na tabuli. Zároveň k vlastní vybrané osobnosti měl každý říct pár vět. Oceňuji zde, že vybraný seznam osobností byl velmi pestrý. Podle tohoto seznamu se vytiskly obrázky portrétů slavných. Úkolem pak bylo vytvoření kresebného portrétu a busty osobnosti s podstavcem v hlíně zpracované reliéfně. Především se kladl důraz na jednoduché vystižení charakteru, což pro žáky u některých osobností bylo snadnější a u jiných opravdu těžké.

Osmé setkání: Jako včela aneb řád universum

Děti se mohli vcítit do role architekta i urbanisty navrhující vlastní město. Svým rozhodnutím o uspořádání staveb se měli zamyslet nad funkčními souvislostmi a vnímat jednotlivé články jako součást velkého celku – řádu, který je na nich také závislý. Jako úvodní inspirace posloužila včela, její stavitelské schopnosti a systém fungování jejího společenství. Seznámení se včelou se prohloubilo v diskuzi s žáky, kteří k mému překvapení o včelách věděli velmi hodně. Poté následovaly ukázky různých modelů měst a jejich reálné užití. Inspirací mohly být i scifi návrhy měst. Následně se začalo pracovat s voskovými včelími mezistěnami, které sloužily jako základ i stavební materiál pro výrobu modelů měst. Spojovacím materiálem byly svíčky a teplý vosk. Jako nástroj posloužily kovové příbory. Nakonec každý před třídou veřejně obhájil své město a popsal jeho možnou funkčnost.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Praha.

Logo OPPA

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti