Páté setkání na ZŠ Běžecká, Sokolov - 7.B

Ideální škola

Setkání začalo promítnutím fotografií vzniklých v minulých dnech. Z tohoto důvodu byla třída vyměněna za knihovnu, což byla příjemná změna. Žáci se různě vyjadřovali k nafoceným fotografiím svých spolužáků.

Po tomto úvodu začali žáci pracovat na pocitovém konceptu ideální školy. Nejprve si na několika příkladech vysvětlili, co znamená pocitový koncept, v čem spočívá a jak ho mohou vytvořit. Třída se rozdělila do 6 skupin po 4 žácích. Do skupin se žáci mohli rozdělit podle svého přání. Každá skupina se musela dohodnout na konceptu a vytvořit koláž z obrázků. Koláž lepili na velký společný papír, kde si každá skupina našla místo pro umístění své koláže. Na závěr si všichni společně prohlédli vzniklou koláž. Bylo velmi příjemné zjištění, že každá skupina cítila jinou pocitovou potřebu pro vyjádření ideální školy. A to od potřeby relaxace, spojení s přírodou, barevnost, hravost, hezké prostředí až po jídlo, které se promítlo vícekrát. Tím že všechny koláže vznikly na jednom formátu, vznikl ucelený koncept, který se velmi dobře doplňoval a vytvořil tak skvěle fungující celek.

Poté se žáci dozvěděli základní věci o půdorysu. Každá skupina dostala čtvrtku A2 a na tento formát měla vymyslet půdorys jedné místnosti, která by mohla být v pomyslné ideální škole. S využitím barevných papírů mohli žáci půdorys doplnit o naznačení zařizovacích předmětů a jejich rozmístění.

Při dokončení půdorysu měli žáci svůj půdorys doplnit o popisky a o název účelu jejich prostoru. Zároveň každá skupina svůj půdorys vystřihla. Na závěr celá třída společně složila všechny půdorysy do jednoho celku a slepila. Opět bylo výborné sledovat, jak si téměř každá skupina zvolila rozdílný tvar půdorysu a i rozdílné využití prostoru. Po slepení půdorysů dohromady vznikl velmi komplexní návrh ideální školy, který zahrnoval dvě třídy, jednu zimní zahradu, jídelnu, hernu a bazén.