3. setkání na ZŠ nám. Karla IV, Nejdek - 2. třída

Na konci pčedchozího setkání dostaly děti za úkol vymyslet nějaké příběhy ze života dědy Mecháčka, které by se mohly použít k vytvoření fiktivního dokumentu. Za tímto účelem dostaly otázky, které měly zodpovědět, což se ukázalo jako nelehký úkol vzhledem k jejich věku. Pod vedením během hodiny toho však nakonec vymyslely spoustu.

Děti také dostaly komixy z předchozího setkání svázané do knížky, což jim nejen uděllao radost, ale také ukázalo, jak snadno můžou udělat dohromady něco pěkného. Následně děti vyrazily do lesa, kde poznávaly stromy a stavěly doměčky pro obyvatele Mecháčkova království. Děti pracovaly ve skupinkách a práce je velmi bavila. Domky se následně točily na kameru a děti vyprávěly o jejich vzniku a obyvatelích, kterým vymýšlely názvy podle stromů a tak podobně, a pomocí klacíků naanimovaly několik titulků pro film.