2. setkání na ZŠ Běžecká, Sokolov - 7.B

„Můj život“ – pocitový koncept - koláž

Na začátku proběhla krátká rekapitulace, co si děti pamatují z galerie a z výstavy. Následně žáci vytvářeli koláž na téma můj život. Téma bylo propojené s učební látkou - rodina, vztahy, vrstevníci. Do koláže mohli zakomponovat jak svůj současný život, jak ho vidí, jak ho vnímají, co vše je součástí jejich života, ale zároveň se v koláži mohly promítnout jejich plány do budoucna a jejich sny a přání.