1. setkání na ZŠ Běžecká, Sokolov - 7.B

Úvodní hodina

Život mezi lidmi – RODINA, VZTAHY S VRSTEVNÍKY, SLOVNÍ A MIMOSLOVNÍ KOMUNIKACE

První aktivita - Ledolamka „Tohle není…“ – děti pracovaly s plyšovým psem a každý žák si měl představit, že to je něco jiného. Dále se děti seznámily s tím, co je čeká, poté dostaly na výběr několik názvů k projektu a měly si jako kolektiv jeden vybrat. Zároveň měly možnost si vymyslet svůj vlastní název, což se nakonec stalo a projekt nese pěkný název: “Já jsem kultura“.

V rámci banchmarkingu si každý žák vytvořil pavučinu, do které měl zaznamenat svou míru zvídavosti, schopnosti spolupráce, disciplinovanosti, vytrvalosti a představivosti.

1. setkání

Výstava JAROSLAV VANČÁTA v Becherově vile v Karlových Varech. Název výstavy: METASTRUKTURY.

Nejprve proběhla komentovaná prohlídka výstavy. Vystaveny byly fotografické koláže, fotografie, malba a grafické tisky na plátno a papír. Žáci si v průběhu prohlídky osvojili různé pojmy jako struktura, metastruktura, koláž, neurony…

Další část návštěvy byla GALERIJNÍ ANIMACE, kdy si každý žák tvořil své vlastní dílo na číselném určitém principu a současně na principu náhody. Na závěr měly děti své dílo pojmenovat.

Závěrečná část návštěvy spočívala v komentované prohlídce prostor Becherovy vily, při které se žáci dozvěděli historii slavného rodu Becherů, historii budovy a zajímavosti o architektonických prvcích interiéru. Žáci si tak osvojili pojmy jako vitráž, freska, mozaika, světlík… Každý žák dostal pracovní list, do kterého si dělal poznámky k jednotlivým otázkám. Žáci odpovídali na dotazy a zapisovali si poznámky do pracovních listů.