1. projektové setkání na ZŠ Běžecká, Sokolov, 4.B

Na prvním setkání proběhlo seznámení s umělcem Matějem Smetanou a jeho prací. Vznikly též první animované filmy, které děti tvořily překreslováním tabule. Ještě v hodině byl film "sestříhán" a děti tak měly možnost vidět ihned výsledek svého snažení.