TRaKSforA - Sebehodnotící kompetenční rámec

Představujeme Vám hlavní výstup projektu Training requirements and Key Skills for Artists and Creative Professionals to Work in Participatory Settings - Sebehodnotící kompetenční rámec pro umělce k ohodnocení svých kompetencí a nastavení individuálního plánu rozvoje. Momentálně pracujeme na české jazykové verzi sebehodnotícího kompetenčního rámce, kterou zveřejníme do konce července.