První skupina umělců bude proškolena v způsobech práce na školách

Projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti zavádí na 3 základních školách systém spolupráce umělců s pedagogy na příprave a realizaci výuky. Již v pátek 8. listopadu začne první školení v České republice, které umělce připraví na jejich roli konzultantů kreativity na školách. Školení vedou experti z Velké Británie ve spolupráci s českými lektory a bude probíhat čtyři dny.
Projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti je podpořen Operačním programem Praha - Adaptabilita.