Konference Kreativní města vzdělávají uměním, 25.9.2019

Víte, co mají společného Helsinky, Amsterdam, Dublin, Cardiff nebo Jihlava? Jsou to města, která na školách vzdělávají pro budoucnost uměním.
Spolupráce profesionálních umělců s pedagogy přinesla v těchto městech pozitivní dopady na kvalitu vzdělávání. Rozmanité umělecké formy začleněné do výuky probudily u studentů motivaci učit se, a rozvinuly jejich klíčové kompetence. Proměna atmosféry ve školách zároveň zvýšila motivaci pedagogů a zájem rodičů.
Chcete mít takovou školu i ve vašem městě? Přijďte se inspirovat, jak proměnit vzdělávání i u vás!

Na konferenci mj. vystoupí:
Marjo Kyllönen - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, Helsinky,
Peggy Brandon - ředitelka expertního centra kulturního vzdělávání Mocca, Amsterdam,
Diane Hebb - ředitelka pro oblast zapojování umění do života společnosti, Arts Council Wales.

˃ Dozvíte se, proč se na školách v evropských městech rozhodli vzdělávat uměním, jaké to má
výsledky a dopady a jak může umění postupně měnit výuku na školách i ve vašem městě.
˃ Osobně si vyzkoušíte nejnovější metody kreativní výuky během zážitkovým workshopů a
prezentací.
˃ Seznámíte se s příklady dobré praxe, zkušenostmi zahraničních i českých odborníků, kteří
představí aktuální trendy a možnosti inovativního spojení vzdělávání a umění.

Konferenci pořádají:
uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Institut umění – Divadelní ústav

Konference se koná pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D. radního hlavního města Prahy

Termín: 25. září 2019 v Praze, 9:00 – 18:00
Místo: Staroměstská radnice