Nový projekt: Kreativní partnerství – podpora vzdělávání romských žáků

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v partnerství s norskou organizací The Great Pretenders zahájily od prvního dubna 2015 projekt Kreativní partnerství – podpora vzdělávání romských žáků. Projekt probíhá na dvou základních školách v Karlovarském kraji. V září končí plánovací fáze třídních projektů a od října vás budeme informovat o průběhu práce dětí, učitelů a umělců ve třídách.

Stránka projektu.

Projekt je spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz).

Loga partnerů