Kulatý stůl odborné veřejnosti k implementaci programu Creative Partnerships v českých školách

Program kreativního vzdělávání Creative Partnerships (www.creative-partnerships.com) je systémová cesta k rozvoji vzdělávání zaměřeného na kreativitu a klíčové kompetence žáků. Program nastavuje efektivní spolupráci umělců, profesionálů z praxe a pedagogů přímo ve výuce a také vede k navýšení tvůrčího potenciálu škol.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání se již od roku 2010 intenzivně snaží seznámit českou odbornou veřejnost a zahájit na školách realizaci tohoto úspěšného programu. Jednou z našich aktivit jsou i odborné kulaté stoly, kterých se účastní zástupci škol, kulturních a neziskových organizací, umělci a také zástupci ministerstev a jejich příspěvkových organizací. Na kulatých stolech odborníci diskutují specifické aspekty implementace programu Creative Partnerships.

Druhý kulatý stůl jehož cílem bylo zaměřit se na SWOT analýzu realizovatelnosti programu Creative Partnerships v českých školách, se konal 4. března. Účastníci se detailně věnovali čtyřem částem SWOT analýzy, zvažovali silné a slabé stránky programu a jeho výchozí pozici v českém prostředí a také příležitosti, které program nabízí a hrozby, které se vážou s jeho realizací. Kulatý stůl byl zařazen také mezi akce realizované v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání.

Diskuse umožnila pojmenovat klíčové překážky a možná rizika, hledat způsoby jejich eliminace a zároveň se zaměřit na rozvoj silných částí programu a jeho potenciálu. Finální verzi SWOT analýzy zveřejníme v dohledné době na webových stránkách crea-edu.cz.

Zároveň bychom chtěli poděkovat všem účastníkům diskuse za jejich hodnotné, přínosné a inspirativní vstupy. Věříme, že diskuse přispěje jak k úspěšné realizaci programu Creative Partnerships v českých školách, tak také k rozvoji podpory kreativních vzdělávacích aktivit na školách a rozvoji spolupráce mezi umělci a školami.

Dokumenty