Kreativní partnerství pro rovné příležitosti

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v partnerství s Městskou části Praha 12 zahájily od prvního července projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. Projekt se zaměřuje na adaptaci programu Creative Partnerships do českého prostředí a zároveň tak, aby podpořil žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich individuální profilaci, vzdělávací úspěšnost, profesní a vzdělávací ambice. Projekt bude realizován na 3 základních školách zřizovanách MČ Praha 12: 

-       Základní a mateřská škola ANGEL v Praze 12
-       Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
-       Základní škola profesora Švejcara

Na těchto školách budou spolupracovat s pedagogy umělci a vytvářet kreativní pojetí výukových hodin tak, aby podpořily a rozvíjely žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt bude na školách probíhat od prosince 2013 až do ledna 2015. O průběhu projektu a jeho jednotlivých fázích budeme průběžně informovat na našich webových stránkách.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Praha.

Logo OPPA

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti