Hledáme „umělce“ pro spolupráci se základními školami v Karlovarském kraji

Hledáme kolegy/ně na pozici „umělec/kyně“ pro spolupráci se základní školou v Nejdku a v Sokolově na přípravě a realizaci kreativních forem výuky.

Umělci jsou klíčovými pozicemi projektu Kreativní partnerství, který nastavuje systém spolupráce umělců s učiteli na přípravě a realizaci školní výuky. Tento systém vychází z programu Kreativní partnerství, který byl 10 let realizován v Anglii a v současné době je zaváděn v několika evropských zemích včetně ČR (http://www.crea-edu.cz/o-programu).

Umělci pracují přímo s pedagogem na přípravě a následně realizaci inovativní výuky, která využívá umění. Cílem spolupráce umělců s učiteli je podpořit školy a pedagogy v jejich práci, nabídnout jim cesty k řešení aktuálních témat v životě školy a podporovat radost žáků z učení, jejich zájem o vzdělávání a celkové zlepšení školních výsledků.

Umělci se v rámci programu zapojují do tří typů aktivit:
- Plánování aktivit třídního projektu ve spolupráci s učitelem a konzultantem kreativity
- Realizace aktivit třídního projektu společně s učitelem
- Evaluace aktivit třídního projektu – průběžné rozhovory s žáky a učitelem a účast na závěrečném hodnocení projektu

Jaké jsou požadavky na pozici Umělce:

Požadované znalosti:

- chápání vztahu mezi tvůrčí praxí umělce a kreativitou jiných lidí a zájem podporovat jejich rozvoj,
- orientace ve fungování školy, její organizace a představa o těžkostech, jimž škola čelí,
- orientace ve vzdělávacím, sociálním a kulturním kontextu ČR.

Požadované zkušenosti:

- práce s dospělými a/nebo s dětmi,
- vytváření efektivních vztahů s odlišnými aktéry,
- proaktivní zájem o kulturní dění a kulturní sítě.

Požadované schopnosti:

- vlastní tvůrčí/umělecká praxe,
- plánování projektů, včetně vedení rozpočtů, dodržování termínů apod.,
- jasné a srozumitelné vyjadřovací schopnosti,
- vytváření aktivit reflektujících potřeby jednotlivce nebo skupiny ve spolupráci s kolegy,
- vysoká úroveň organizace vlastní práce a managementu času,
- nastavení spolupráce s dětmi jako s rovnocennými partnery.

Co nabízí projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti:

- flexibilní a zajímavou práci v rozsahu 82 hodin v období září 2015 – únor 2016,
- inspirativní práci, která může obohatit uměleckou praxi i lektorské zkušenosti,
- několikadenní intenzivní školení vedené britskými a norskými experty, které rozvíjí schopnosti umělců práce se školami, techniky tázání, evaluace a plánování, a je tudíž cennou možností profesního rozvoje,
- možnost propojení s umělci ze zahraničí, kteří se podílí na realizaci aktivit ve školách prostřednictvím on-line platformy a konzultací s norskými experty,
- smysluplnou a tvořivou práci podporovanou týmem odborníků z ČR, Norska a Velké Británie.

Jak probíhá výběr umělců:

Prosíme všechny zájemce o pozici umělce o zaslání profesního CV a motivačního dopisu (max. rozsah 1 strana A4) na e-mailovou adresu: marianna.srsnova@crea-edu.cz v termínu do 8. 4. 2015. Do předmětu e-mailu prosím uveďte „Vyberove rizeni na pozici umelce“. Na základě zaslaných CV a motivačního listu vybereme uchazeče pro osobní pohovory, které proběhnou 17.4. v Karlových Varech.
Na základě osobních pohovorů vybereme 12 uchazečů, jež pozveme na intenzivní školení umělců, které se koná ve dnech 20. 4., 22. - 24. 4. (školení vždy probíhá celý den) a neformálního setkání s učiteli škol 21. 4. v 18:00 hod. v Karlových Varech.
Umělce si pro spolupráci následně vyberou zapojené školy z absolventů školení. Bude se jednat o nejméně 5 uchazečů, kteří zahájí spolupráci se školami.