Dobyvatelé Evropy z 5. třídy ZŠ prof. Švejcara

Fotografie zde.

20.10. Zahájení projektu - seznámení s naším plánem “dobývání a mapování Evropy”.

Děti se dozvěděly, že tentokrát nebudou cestovat časem, jako v minulém pololetí, ale cestovat stále budou. A to hlavně po různorodých mapách, skutečných i kouzelných zemí a států. Jejich úkolem bude ověřit, zda ty které mapy odpovídají realitě, případně je opravit a nově zakreslit (hlavně ty které dosud nebyly zmapovány - ty kouzelné) a výsledky svého geografického (zeměpisného) průzkumu nakonec odprezentovat na zasedání Parlamentu EU. Aby se naučily práci kartografů, jejich prvním samostatným úkolem bylo zmapovat a zakreslit svůj vybraný evropský stát, ve kterém byly na dovolené. Následně ve skupinkách pomocí přineseného ovoce a zeleniny si prostorově inscenovaly a ověřovaly mapu sousedů ČR.

3.11. Pokračování v mapování Evropy - vymýšlení společenské hry (kvízu o sousedech ČR) plus první návštěva Země za zrcadlem

V první polovině tříhodinovky jsme děti rozdělili do skupinek a nechali je pracovat na společném úkolu společenské hře typu 'člověče nezlob se' s otázkami či úkoly na zeměpisné téma (sousední státy ČR). V druhé polovině se poprvé dostaly do své Země za zrcadlem. Tato Země se prolíná s jejich “dovolenkovým” státem a vstoupí do ní pouze tehdy, pokud své nohy pokapou kouzelným olejíčkem, v ten okamžik se před nimi začnou objevovat i obyvatelé, zvířata, města, krajiny, které jsou ukryté za zrcadlem a člověk je v běžném životě nevidí... Jejich samostatným úkolem bylo tuto fantazijní zemi co nejpodrobněji zakreslit.

10.11. Haptické prozkoumávání terénu a povrchu “dovolenkového” státu i Země za zrcadlem aneb “když hory a domy rostou jak houby po dešti” - kašírování

Vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že skoro žádná z běžně používaných map Evropy nezakresluje a neinformuje také o Zemích za zrcadlem, dohodli jsme se, že uděláme “Kouzelnou Entropu”, tedy něco jako model Entropy Davida Černého, jen s tím rozdílem, že v ní vyznačíme i informace ze Zemí za zrcadlem. Děti si tedy tentokrát své státy i svoji Zemi za zrcadlem doslova osahaly a jejich úkolem bylo převést své 2D mapy do 3D modelů, tedy je reliéfně nakašírovat.

13.11. První projektový den - návštěva Techmánie - kontrola Entropy

Do Techmánie jsme se vydali hlavně proto, že jsme se chtěli podívat na model Entropy a zkontrolovat ho a také se jím inspirovat pro výrobu naší Kouzelné Entropy. Kontrolovali jsme hlavně to, zda informace, které Entropa Davida Černého uvádí, jsou pravdivé. Zjistili jsme, že model je větší než jsme si mysleli, a že některé Evropské státy jsou znázorněny “nepatřičně”. :)

24.11. Pokračování v práci na 3D modelu aneb “když zabloudíš, nechávej po sobě stopy a značkuj si”

Začali jsme skupinkovou hrou soutěží Dobyvatelé Evropy. Děti ve skupinkách a dvojicích soutěžily ve vědomostní hře a dobývaly státy Evropy, otázky byly zaměřené hlavně na vědomosti týkající se sousedů ČR, tedy látky, kterou jsme částečně probíraly v minulých hodinách. Vítězná skupinka si označila svá dobytá území a stala se jejich Pány. V druhé části tříhodinovky jsme uschlé nakašírované reliéfy natírali podkladovou bílou barvou, tak aby vznikly takzvané slepé mapy a my do nich v dalších hodinách mohli podrobně zakreslovat stopy naší cesty…

1.12. Modelování a barvení reliéfních map - vodstvo a pohoří Evropy - aneb “lesy nejsou jen zelené a voda není jen modrá”

Trojhodinovka začala požárním cvičením. :) Následně se děti podle svého rozdělily do sedmi skupin, rozdali jsme jim slepé mapy Evropy nakopírované do formátu A2 a modelínu. Jejich úkolem bylo vyznačit reliéfně a zároveň barevně některé řeky, pohoří, nížiny, hlavní města a pokrýt tak celý papír. Na rozdíl od běžně užívaných map, naše mapy mohly hýřit skutečnými barvami Země, které jsme z modelíny namíchali.

8.12. Promalovávání naší Entropy

Pracovat jsme začali opět trošku později, protože jsme se účastnili “zasedání” druhého stupně, v rámci kterého jsme náš geografický “výzkum” Evropy prezentovali. A dle ohlasů, prý lépe než sedmáci! :) Po příchodu do třídy jsme tedy konečně začali promalovávat naše slepé matrice a zakreslovali jsme jak konkrétní reálné informace, tak věci, které jsme viděli za zrcadlem. Protože informací bylo ale velké množství, některé jsme upřednostnili a udělali z nich atributy a symboly zemí...

15.12. Závěrečná trojhodinovka projektu - finální práce na jednotlivých modelech naší Entropy

V rámci reálných států a zemí Evropy jsme prozkoumali už skoro vše, jejich města, hory i lesy, obyvatele i jejich krále a presidenty… Do Zemí za zrcadlem jsme zatím sice stačili jen nakouknout, ale pro zakreslení hlavních informací a charakteru Zemí nám to stačí. Před tím, než se v rámci našeho příštího a posledního setkání vydáme na pořádnou výpravu do Srdcí našich Zemí za zrcadlem, nás ještě čeká zasedání parlamentu Evropské Unie, kam jsme vysláni jako zástupci jednotlivých států. Naším úkolem bude naše státy a Země představit, tedy poslední trojhodinovku jsme se věnovali dodělávání našich modelů a map a chystali jsme si i naši prezentaci a “řeč”.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Praha.

Logo OPPA

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti