Workshop Kreativní prvky ve vzdělávání - Jeden svět v DOXu Barcamp

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání zrealizovala 2.3.2013 v DOXu v rámci programu Jednoho světa v DOXu Barcampu workshop představující kreativní prvky a využití umění pro rozvoj multikulturní výchovy.

Workshop vedly:

  • Marianna Sršňová - ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání
  • Kristýna Kratochvílová - odborná vzdělávací pracovnice Poradny pro integraci
  • Jana Košková - výtvarnice a vedoucí kurzů kreslení a malby ateliéru FineArtist

Workshop a diskuze představili kreativní vzdělávání jako unikátní metodu, jež dovoluje otevírat se studenty a žáky různých věkových skupin témata společného soužití, rasové diskriminace či sociálního vyloučení. Kreativní vzdělávání využívá prvky umělecké tvorby v kontextu nejmodernějších edukačních trendů s kombinací nutného vzdělávacího kurikula Rámcových vzdělavacích programů. Otevřená kreativní výuka využívá potenciál imaginace studentů, jež dovoluje rozehrávat nové scénáře sociálních situací a jejich řešení i nové perspektivy na apriori negativně či problematicky vnímaná témata.

Session byla kombinací workshopu a diskuze a představila využití kreativní metody tvorby
komiksu v práci s dětmi cizinci. Workshop se zaměřil na představení kreativních metod vzdělávání, které rozvíjí klíčové kompetence dětí. Účastníci se prakticky a zážitkově seznámili se způsoby využití techniky umění zacílené na seznámení dětí s vybranými tématy.

Workshop vychází z metodiky k projektu„Tvoříme spolu“, kteří podpořil rozvoj občanských kompetencí a začlenění dětí cizinců do vrstevnického kolektivu prostřednictvím práce s komiksem a různými výtvarnými technikami.

Termín 
Sobota, Březen 2, 2013 - 14:00
Místo 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1