Seminář k programu Kreativní partnerství a Koncepci inkluzivního vzdělávání Karlovarského kraje

Srdečně Vás zveme na seminář k představení úspěšného vzdělávacího programu Kreativní partnerství, který se uskuteční:

• dne 25. listopadu 2015 v čase od 14.00 do 16.00 hod
• v Galerie SUPERMARKET wc, náměstí Republiky 1, Karlovy Vary

Program Kreativní partnerství je systémová cesta k rozvoji inkluzivního vzdělávání zaměřeného na klíčové kompetence žáků a kreativní zážitkové pojetí výuky školních předmětů. Nastavuje efektivní spolupráci umělců, profesionálů z praxe a pedagogů přímo ve výuce, vede k navýšení tvůrčího potenciálu školy a k nastavení systému kreativní výuky na školách, který má výrazné dopady na zlepšení studijních výsledků žáků.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen vedoucím pracovníkům škol a pedagogům.

Co přesně se na semináři dozvíte?

• Jak přesně program Kreativní partnerství probíhá
• Ukázky konkrétních třídních projektů pilotních škol (ZŠ nám. Karla IV Nejdek, ZŠ Běžecká Sokolov) i pražských pilotních škol
• Jak program podporuje inkluzivní vzdělávání a jaké jsou jeho přínosy pro všechny žáky (s důrazem na žáky se SVP, romské žáky, děti cizince)
• Možnost a podmínky pro zapojení škol do nově připravovaného projektu.

Proč je Vaše přítomnost na tomto semináři nezbytná?

Seznámíte se s inspirativním programem kreativního vzdělávání a uvidíte, jak může umění měnit učení a vést žáky k větší samostatnosti, zájmu a radosti z učení. V současné době probíhají přípravy většího projektu zaměřeného na podporu škol, které inkluzivně vzdělávají také romské žáky. Pokud Vás program zaujme, můžete se do projektu zapojit a my zajistíme finanční prostředky na jeho realizaci na Vaší škole.

Koncepce inkluzivního vzdělávání Karlovarského kraje

V roce 2011 zahájila Nadace Open Society Fund Praha projekt ŠIKK, který má pomoci krajským úřadům vypracovat strategii, jak ve svém kraji podpořit inkluzívní vzdělávání. V Karlovarském kraji byla na jaře 2013 v rámci projektu ŠIKK vypracována Koncepce Inkluzivního vzdělávání Karlovarského kraje Škola pro všechny. Rádi bychom Vám ji přiblížili a společně prodiskutovali její průběh a vizi do budoucna.

Organizační informace:

Na seminář je nutné se přihlásit zasláním přihlašovacího e-mailu s Vaším jménem, pracovní pozicí na e-mailovou adresu lucie.firerova@osf.cz. Vaši přihlášku zašlete prosím do 15. listopadu 2015.

V případě dotazů k organizačním záležitostem a oblasti programu Příprava koncepce inkluzivního vzdělávání, se prosím obraťte na Lucii Firerovou , tel.: +420 725 794 026. V případě dotazů k oblasti Program Kreativní partnerství se prosím obraťte na Mariannu Sršňovou, tel.: + 420 776 248 425, marianna.srsnova@crea-edu.cz.

Program:

13.30 – 14.00
Registrace účastníků

14.00 – 14.10
Zahájení
(Karin Marques, Nadace Open Society Fund Praha, Marianna Sršňová, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání)

14.10 – 14.40
Koncepce inkluzivního vzdělávání Karlovarského kraje
(Karin Marques, Nadace Open Society Fund Praha)

14.40 – 15.00
Diskuse

15.00 – 15.10
Přestávka

15.10 – 15.40
Kreativní partnerství – představení programu a možnosti zapojení škol
(Marianna Sršňová, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.)

15.40 – 16.00
Diskuse

16.00
Závěr

Termín 
Středa, Listopad 25, 2015 - 14:00
Místo 
Galerie SUPERMARKET wc, náměstí Republiky 1, Karlovy Vary