Kulatý stůl "Možnosti implementace programu Creative Partnerships v ČR – SWOT analýza realizovatelnosti programu v českých školách"

Srdečně Vás zveme na kulatý stůl na téma "Možnosti implementace programu Creative Partnerships v ČR - SWOT analýza realizovatelnosti programu v českých školách".

Kulatý stůl se bude konat 4. března 2013 od 13.00 do 17.00 v prostorách auditoria DOXu - Centra současného umění, Poupětova 1, Praha 7.

Kulatý stůl volně navazuje na setkání, které proběhlo v říjnu 2012, a které mělo za cíl formulovat klíčové závěry k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR. Program Creative Partnerships nastavuje systémový přístup k rozvoji intenzivní spolupráce umělců a kreativních profesionálů s pedagogy připřípravě i realizaci výuky ve třídě. Cílem tohoto setkání bude diskutovat a doplnit SWOT analýzu k realizovatelnosti programu Creative Partnerships v ČR a rovněž se zaměřína diskusi o příkladech dobré praxe v ČR. Výstupy z diskuse budou využité také jako podpůrné materiály a argumentace k podpoře kreativních metod ve vzdělávání a umění ve vzdělávání v operačních programech 2014+.

Na přípravách kulatého stolu spolupracuje Společnost pro kreativitu ve vzdělávání s Divadelním ústavem - Institutem umění, Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu, Národním ústavem pro vzdělávání, Českou hudební radou, Městskou částí Praha 12, DOXem - Centrem současného umění, Museem Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových, KTP Společností pro kvalifikaci na trhu práce.

Kulatý stůl se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Termín 
Neděle, Březen 4, 2012 - 13:00
Místo 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1