Kulatý stůl - Kreativní podnikání na školách: prezentace výsledků projektu CENTRES a projednání možností realizace doporučených opatření na národní úrovni

Srdečně Vás zveme ke kulatému stolu s názvem: Kreativní podnikání na školách. Kulatý stůl probíhá v rámci mezinárodního projektu CENTRES - Creative Entrepreneurship in Schools, který je financován evropským programem celoživotního učení a jeho hlavním koordinátorem je British Council. V České republice za projektovou realizaci odpovídá Národní ústav pro vzdělávání.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání zde bude prezentovat projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti.

Projekt je jako celek zaměřen na rozvíjení klíčových kompetencí mladých lidí v oblasti iniciativy, kreativity a podnikavosti. Hlavním výstupem projektu je vytvoření evropského fóra pro otázky týkající se vzdělávání k podnikavosti s důrazem na specifickou oblast kreativních a kulturních průmyslů a pro sdílení inovací a osvědčených postupů v této oblasti. Pro naplnění tohoto společného cíle mají jednotliví partneři za úlohu vytvořit a také ověřit postupy a metodologie v rámci jedinečných pilotních aktivit, kterých výsledky budou posléze zpřístupněny ve znalostní databázi webového portálu projektu: www.centres-eu.org.

Cílem kulatého stolu je jak prezentace prozatímních výsledků projektu CENTRES, tak především projednání možností realizace doporučených opatření na národní úrovni. Tato doporučení (»Policy recommendations«) vnikla na základě výsledků pilotních aktivit partnerů projektu a budou předmětem jednání na národních workshopech, kde se setkají odborníci z řad vzdělávání a kreativních a kulturních průmyslů, a také na mezinárodní konferenci v Bruselu, která se bude konat 15. 5. 2014, a na kterou jste také srdečně zváni. Bližší informace o konferenci, včetně programu a postupu pro registraci naleznete na následujícím odkazu.

Prosíme o potvrzení účasti na kulatém stolu do 25. 4. 2014 na e-mail: jana.vongreyova@nuv.cz.

Program akce:

9:50
Registrace účastníků

10:00
Přivítání účastníků
Jana Vongreyová, Národní ústav pro vzdělávání
Michal Kučerák, DOX – Centrum současného umění

10:15
CENTRES: prezentace výsledků projektu
Jana Vongreyová, Národní ústav pro vzdělávání

10:35
Strategie vzdělávání k podnikání: vývoj situace v EU a v ČR
Lukáš Hula, Národní ústav pro vzdělávání

11:15
Kreativní partnerství v České republice
Marianna Sršňová, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s

11:45
Prostor pro dotazy

12:00
Coffee break

12:20
Diskuse k tématu: možnosti realizace doporučených opatření na národní úrovni

13:45
Vyhodnocení diskuse a ukončení kulatého stolu

Termín 
Pondělí, Květen 5, 2014 - 10:00
Místo 
přednáškový sál DOXu – Centra současného umění, Poupětova 1, Praha 7