Konference Jak na společné vzdělávání

Srdečně Vás zveme na konferenci Jak na společné vzdělání, která se uskuteční 8. února od 9:00 h v prostorách Krajské knihovny Karlovarského kraje. Na akci budeme prezentovat program Kreativní partnerství – podpora vzdělávání romských žáků, který Vám představí sami žáci. Těšíme se na Vás!

Cílem konference je reflexe dosavadního působení Koncepce inkluzivního vzdělávání Karlovarského kraje „Škola pro všechny“ a její představení odborné i široké veřejnosti. Prostor bude i pro její
zhodnocení a možnosti využití pro Krajský akční plán inkluzivního vzdělávání. Odpolední blok pak bude pojat jako „Burza nápadů“ v oblasti sociálního začleňování a rovných šancí na vzdělání pro
všechny. Je připravena část pro samosprávy a část pro školy. Představen bude projekt Kreativní partnerství, aliance Rodiče za inkluzi, Nadační fond Harmonie, projekt Čtenářské dílny, projekt Města
vzdělávání nebo metodika inkluze v ZŠ Regionu Karlovarský venkov.

Pořádá Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF) společně s Krajským úřadem Karlovarského kraje pod záštitou pana senátora Zdeňka Berky a paní poslankyně Markéty Wernerové.

Termín 
Pondělí, Únor 8, 2016 - 09:00
Místo 
Krajská knihovna Karlovarského kraje, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory