7.třída ZŠ Angel animuje příběhy z dějin

Sedmá třída ZŠ Angel v projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti uplatňovala mezipředmětové vazby, a to především s dějepisem. Po hravém seznámení s možnostmi animace žáci postupně ztvárnili dějinné události jako je příběh Jany z Arku, Jana Nepomuckého či Křižácké války technikou ploškové animace. To vše ve spolupráci s animátorem Matějem Smetanou.

Fotografie z projektu zde.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Praha.

Logo OPPA

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti