Tvoříme spolu

Projekt Tvoříme spolu

Projekt Tvoříme spolu byl prvním pilotním projektem Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, který jsme realizovali v partnerství s Poradnou pro integraci (www.p-p-i.cz). Projekt se zaměřil na využívání umění při efektivní podpoře jazykového vzdělávání dětí cizinců a rozvoje jejich klíčových kompetencí a podpoře jejich integrace. Projekt probíhá od roku 2012 a v každém pololetí nabízí dětem nové témata i způsoby uměleckých vyjadřovacích prostředků.

Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Tvoříme spolu 2014 III.
V roce 2014 jsme v rámci projektu vytvořili menší skupinky českých dětí a dětí z různých etnických menšin tak, aby mohly společně sdílet své zážitky při vytváření příběhů, jejichž tématem bylo v tomto pololetí vytváření fantasy světa. Každá skupina pak svůj vytvořený svět navštívila, aby se seznámila s místními obyvateli (ať už jimi byl kdokoliv) a snažila se s nimi v dobrém sblížit. Během této aktivity děti spolupracovaly s dvěma umělci z oborů vizuální umění a drama a dále se vzdělávacím pracovníkem z Poradny pro integraci.

Můžete se podívat na fotografie z třetího a čtvrtého setkání, kde se skupina dětí rozhodla navštívit Zmrzlinovou zemi. K cestování použili magickou síť, ale bohužel po cestě trochu zabloudili a museli se ptát na cestu několika bytostí, které potkali (jako duchové, šneci či hadi). Během cesty do Zmrlzinové země museli překonat oceán i hory, ale nakonec se zdárně dostali do cíle.

Fotografie z dalších setkání.

Metodické podklady - Tvoříme spolu 2014

Tvoříme spolu 2013 II.
V září 2013 jsme zahájili třetí pololetí projektu Tvoříme spolu. Tentokrát se spolu se zapojenými dětmi podíváme na život zvířátek v džungli a to prostřednictvím výtvarných technik, scénografie a divadelní improvizace. Kroužek vedou scénografka a šperkařka Tamara Procházková a performerka Katarína Kalivodová.
Kroužek probíhal pravidelně každý čtvrtek od 16.00 do 17.30 od 5. září do 14. listopadu 2013.

Tvoříme spolu 2013 I.
Druhý běh projektu opět probíhal jako pravidelný volnočasový kroužek pro děti cizinců. Tentokrát se zaměřil na výtvarné techniky a práci s příběhy, které budou děti samotné vytvářet. Rámcem příběhu byla mimozemská návštěva z vesmíru a jejich dobrodružství na planetě Zem.
Projekt měl opět za cíl podpořit jazykové dovednosti dětí cizinců, rozvíjet jejich pochopení klíčových aspektů multikulturního soužití, sociální solidarity a demokratického zřízení.
Kroužek vedla výtvarnice a vedoucí výtvarného ateliéru FineArtist, Jana Košková.

Tvoříme spolu 2012
V roce 2012 byl projekt realizován v jednom pololetí. Zaměřil se na kombinaci výtvarného umění, fotografie a práce s ICT.
Projekt probíhal jako umělecko-komiksový kroužek, na kterém se děti pravidelně setkávaly a pracovaly na svých komiksech. Vedle kresby a komiksu pracovaly také s fotografií a naučily se základy práce s Photoshopem. Zároveň diskutovaly a rozhodovaly o vývoji příběhů komiksu s ohledem na procesy v demokratické společnosti, řešily otázky lidských práv, předsudků, sociálního vyloučení a solidarity. Komiksy dětí Vám nabízíme ke vzhlédnutí v elektronické podobě níže.
Významným cílem projektu bylo podpořit rozvoj znalosti češtiny u dětí cizinců, což se povedlo. Děti se během pololetí stále aktivněji zapojovaly do diskusí, více se obracely na lektory a češtinu používaly i mezi sebou, při navazování nových přátelských vztahů. Mnoho dětí se navíc dožadovalo pokračování kroužku, což považujeme za další stvrzení úspěchu projektu.
Projekt probíhal od července do prosince 2012 jako pravidelný zájmový kroužek. Výstupem projektu jsou komiksy dětí a také metodika zájmově-vzdělávacího programu.

Reportáž o projektu odvysílanou na Rádiu Wave naleznete zde