Červená třída – Město budoucnosti

Učitel 
Michaela Klímová

Očekávám zlepšení vlastní kresby a malby. Těším se na novou inspiraci od výtvarníků, se kterými budeme spolupracovat.

Umělec 
Markéta Kolářová a Jakub Javora

výtvarníci
Markéta: Práce s dětmi pro nás byla velice inspirativní. Dětská fantazie nezná mezí. Svým přístupem a nečekaným řešením různých problémů při vytváření fantazijního města nás častokrát velmi překvapily.

Konzultant 
Veronika Krištofová

vedoucí projektu Besedárium a kurátorka
Chceme, aby si žáci uvědomili, že je geometrie obklopuje v běžném životě, chceme, aby vědomě zkoumali, jak na ně působí různé geometrické objekty, jak geometrie mění prostředí, ve kterém žijí a jakým způsobem je ovlivňuje.

Žáci 

červená třída

Popis projektu 

Témata geometrie – tvarů a těles žáci uchopí prostřednictvím různých výtvarných technik při tvorbě 3D modelu města budoucnosti.
Žáci mají geometrii pochopit jako celek. Uvědomí si, že tvary a tělesa nás obklopují a budou tuto realitu zkoumat. Své poznatky dále aplikují ve společné práci. Umělce si třída zvolila sama. Společně budou rozvíjet svou fantazii, seznámí se s funkcemi a formou architektury a se základními otázkami urbanismu. Budou se zabývat tím, jak geometrie působí na člověka a na jeho emoce. Společně pak prodiskutují, navrhnou a vyrobí model "Města budoucnosti", ve kterém by chtěli žít – s využitím concept-artu. Tento model bude nafocen, nascanován a převeden do 3D animace. Vernisáž s modelem a animací bude v krásném prostředí Viničního domku v Modřanech.
Cílem projektu je kromě seznámení s tvary, tělesy a základními pojmy geometrie (obvod, obsah, objem, plášť…) také rozvoj spolupráce, schopnosti řešit problémy, komunikace, empatie a tolerance.