4.E - Malované dějiny

Učitel 
Eva Cupalová

Nové metody a nápady od umělce jsou pro mě inspirací. Chci aplikovat nově získané metodické postupy do vyučovacích hodin i v příštích letech, tzn. po ukončení projektu.

Umělec 
Jana Babincová

výtvarnice se zkušeností s malbou, sochou, instalací, grafikou…
Jana je vyrovnaná, praktická a velice zkušená výtvarnice, která svou rozumnou mírou pochvaly dodá dětem zdravou sebedůvěru a díky svému uměleckému vedení podpoří přirozenou dětskou fantazii.

Konzultant 
Monika Pulišová

divadelní režie a dramaturgie
Paní učitelka přišla s nápadem na téma, které by potřebovala kreativně podpořit, a společně jsme našli cestu, jak jí plně vyhovět.

Žáci 

4.E

Popis projektu 

Žáci budou témata probíraná v dějepisu zpracovávat během kreativních hodin výtvarné výchovy, aby si důležité informace dobře ukotvili.
Fotky k projektu najdete zde.
Každé nové dějepisné téma ze světových dějin bude zpracováváno novou výtvarnou technikou. V projektu bude využito skupinové práce založené na praktických a kreativních činnostech. Cílem je zapojení a podpoření všech žáků a zakotvení celkové pozitivní atmosféry v třídním kolektivu. U žáků tak bude rozvíjena jejich kompetence k udržitelnému rozvoji a myšlení multikulturalizmu.
Výsledné práce budou představeny na závěrečné vernisáži, kde uvidíme zpracovaná témata od pravěku až po dobu Karla IV.