UO1 - Vizuální umění v gastronomické praxi

Učitel 
Miluše Klečková, Vladislava Volfová

Věříme, že zapojením umělce - výtvarnice v rámci projektu přinese větší míru kreativity ve výuce. Nové metody nám umožní propojení teorie a praxe.

Umělec 
Adéla Skleničková

výtvarnice
Dáme nahlédnout účastníkům „pod pokličku“ specifickým profesím – v mém případně té výtvarné. Jsme zainteresovaní a tomu, co děláme a co budeme předávat, rozumíme.

Konzultant 
Marie Pánková

redaktorka a editorka na volné noze, dramaturgyně a produkční kulturních akcí
Projekt Kreativní partnerství mě oslovuje svým posláním i jednotlivými aktivitami – zajímá mě zejména proces komunikace mezi studenty a umělci a hledání dlouhodobých kreativních řešení

Žáci 

UO1 - obor kuchařské práce

Popis projektu 

Třídní projekt zpracovává témata z gastronomie prostřednictvím využití vizuálního umění a výtvarných technik. Propojí předměty technologii a občanskou nauku.

Studenty oboru Stravovací a ubytovací služby by projekt měl podpořit v zájmu o daný obor a ke snížení časté absence. Propojovány budou vizuální prvky s gastronomií v technice carvingu, foodstylingu a zohledňována bude také stránka rozpočtu. Ve spolupráci s výtvarnicí Adélou Skleničkovou studenti využijí rozmanité výtvarné techniky v gastronomické praxi. Nové techniky mohou studenti využít i k vlastním nápadům a řešením i jako inspiraci pro seberozvoj.
V rámci projektu bude kladen důraz na rozvoj komunikačních a pracovních kompetencí studentů oboru Stravovací a ubytovací služby (E).