5. třída - Piráti z fantazie

Učitel 
Adéla Hlávka Nezhybová

Očekávám posílení v motivaci k učení a spolupráci, zlepšení klimatu ve třídě, posílení respektu žáků k sobě i k ostatním.

Umělec 
Tomáš Chalupský

video
Mým cílem je hrát si s žáky a předat jim vlastní zkušenosti, ukázat, že svět je místem, které je naším hřištěm – nikoliv naším vězení.

Konzultant 
Jan Pražan

výtvarník
Jako malíř používám ve své práci otevřenou mysl, intuici a sebereflexi. Jako otec se snažím mít otevřené srdce, naslouchat a spolupracovat.
Tyto vlastnosti bych rád uplatnil při vzdělávání dětí, a to je také důvod proč jsem se zapojil do projektu Kreativního partnerství. Řekl bych, že se zde všechny tyto vlastnosti dají uplatnit a zároveň navzájem rozvíjet s dětmi a učiteli.

Žáci 

5. třída

Popis projektu 

Třídní projekt zpracovává látku vlastivědy prostřednictvím týmové práce na tvorbě videí a filmu.

Děti budou plout po vodách příběhů, vyprávění nebo legend. Budou se vyprávět příběhy města, rodin, babiček, dědečků, příběhy z historie naší země (J. A. Komenský) i fantazijní příběhy dětí samých. Tato jazyková cvičení budou využita jako podklad k psaní scénáře pro stavbu struktury filmů a dalších artefaktů