PA2 - Out of the Schoolbox

Učitel 
Jakub Čípa

Byl bych rád, kdyby žáci mezi sebou díky projektu aktivně spoupracovali a sami se pokoušeli najít kreativním způsobem správné řešení situace.
Chci využít svou schopnost vidět kolem sebe skryté příložitosti a zajímavé shody náhod a zároveň využít svůj racionální přístup, který často lidem v kreativním přístupu chybí. Chci věnovat energii věcem, které mě inspirují.

Umělec 
Jiří Šlofar

Člověk by se měl neustále sebevzdělávat - což je podmíněno určitou dávkou zvědavosti. Chci mít pocit, že jsem se každý den posunul ve svých schopnostech a vědomostech dál - i když třeba jen o pomyslný krůček.

Konzultant 
Jolana Lažová

grafička a výtvarnice
V projektu chceme prostřednictvím kreativních metod dodat žákům sebevědomí a pomoci jim překonat překážky, které jim brání ve studiu.

Žáci 

PA1 - obor prodavač
Angličtina je důležitá, ale obtížná...
V projektu jsme si vybrali uměleckou formu - film i umělce.

Popis projektu 

Projekt bude probíhat v předmětu anglický jazyk prostřednictvím výtvarných technik a audiovizuálních technik.
Třída bude spolupracovat s Jiřím Šlofarem (audiovizuální tvorba)
Aktivity budou probíhat ve třídě i v exteriéru. V rámci anglického jazyka budou žáci natáčet videa a zapojí se i díky využití různých výtvarných technik na zpracování různých témat – např. na téma vlastních aktivit. Cílem projektu je prohloubení znalostí v angličtině a motivovat žáky ke studiu, dodat jim sebevědomí a zlepšit sociální klima ve třídě.
Závěrečným výstupem projektu bude výstava fotografií a videí, kdy každý z žáků bude mít vlastní video, v němž budou vyjádřeny jeho zájmy a sny.