KD2 - Tanec s vlasy

Učitel 
Kateřina Jáně

Očekávám, že díky zapojení tance a hudby se posune má kreativita.

Umělec 
Michal Krobot

Těším se na nové zkušenosti a na spolupráci s novou generaci, která je nezúčastněná v taneční komunitě. Budu se snažit probudit v žácích zájem o tanec.

Konzultant 
Jolana Lažová

grafička a výtvarnice
Přeji si, aby rozšíření výuky o další kreativní metody přineslo žákům lepší porozumění obsahu předmětů a také aby v žácích tyto metody probudily větší motivaci ke studiu.

Žáci 

KD2 - obor kadeřník

Popis projektu 

Projekt uchopí látku předmětů „Materiály“ a „Technologie“ prostřednictvím tance. Třída bude spolupracovat s tanečníkem Michalem Krobotem.
Prostřednictvím tanečních a pohybových aktivit, které budou probíhat v tělocvičně i mimo školu, žáci uchopí důležité, ale obtížné učivo z předmětů „materiály“ a „technologie“. Cílem projektu je zakotvení těchto znalostí a zvýšení možností jejich využití v praxi. Projekt má také posílit sebevědomí žáků a zlepšit sociální klima ve třídě.
Závěrečným výstupem žáků třídy KD2 bude krátké taneční vystoupení.