Červená třída - Modřany

Učitel 
Michaela Klímová

Jsem zvyklá kreativně pracovat a řešit nastalé situace. V tomto projektu se mi to opravdu hodilo.

Umělec 
Kristýna Bartošová + umělci z řad rodičů

Spolupracovali také Alice Nellis a Matěj Cibulka.
Jsem ráda, že jsem se potkala s Alicí a Matějem a samozřejmě i Veronikou, že jsem si po letech vyzkoušela práci na hraném filmu a hlavně pro mě byly děti velmi inspirativní svým přemýšlením a nápady.

Konzultant 
Veronika Krištofová

vedoucí projektu Besedárium a kurátorka
Učitelka a žáci poznali filmovou profesi, rozvíjeli dovednosti komunikace, spolupráce, odpovědnosti. Seznámili se s historií Modřan, navštívili nejrůznější místa a poznali některé z modřanských osobností.

Žáci 

červená třída
Projekt měl velmi dobrý dopad na všechny žáky - i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Popis projektu 

Zpracování filmu o Modřanech proniklo do kosmické výchovy...
Fotografie z projektu si prohlédněte zde.
Cíle základní školy Na Beránku jsou vnější a vnitřní. V rámci vnějších cílů má projekt rozvinout a posílit vztah dětí ke čtvrti Modřany, kde mnozí z žáků bydlí a chodí sem do školy.
Jako vnitřní cíl škola vybrala podporu klíčových kompetencí u žáků – občanských kompetencí a kompetencí k udržitelnému rozvoji. Dalším cílem je podpora spolupráce žáků.
Zastřešujícím tématem celého projektu, který probíhal v rámci kosmické výchovy (člověk a jeho svět, člověk a svět práce, umění a kultura), byly Modřany. Každá třída si vybrala určitou oblast nebo problematiku, která se jí nejvíce dotýkala a která ji nejvíce zajímala.
Žáci červené třídy si našli vlastní téma a ve spolupráci s Kristýnou Bartošovou a s umělci z řad rodičů: Alicí Nellis a Matějem Cibulkou připravili realizaci filmu: napsali scénář, vybrali lokality a s pomocí rodičů vytvořili kostýmy a rekvizity. Žáci převzali plnou odpovědnost za realizaci filmu - stali se z nich herci, ale vyzkoušeli si i práci režie, světlo, zvuk, masky, ... Hereckou profesi jim představila Andrea Marčková a pod vedením Salviho Salvatore navštívili Nový cirkus Cirqueon; dva umělci z řad rodičů propůjčili pro projekt svou techniku. 11 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami měli v rámci projektu individuální přístup a podařilo se jim úspěšně zapojit do aktivit.
V rámci projektu se žáci setkali s osobnostmi z Modřan, zajímali se o historii, problémy - které řeší radnice, poznávali zajímavá místa i kulturu. Závěrem proběhl společný cyklovýlet.
Stěžejním výsledkem projektu byl film zabývající se historií Modřan přelomu 19. a 20. století odkazující na historické osobnosti, události, kulturní a technické stavby. Třída během projektu také nacvičila píseň Škoda lásky v několika jazycích.
Během projektu byla u žáků rozvíjena spolupráce, komunikace, schopnost plánování a zodpovědnost. Všichni zapojení žáci získali přiměřené množství poznatků o Modřanech, které byli schopni aplikovat i v další výuce. Objevovali fakta historie, možnosti sportovního i volnočasového využití v dané oblasti a dotkli se i tématu životního prostředí.
Závěrečnou prezentací bylo multimediální představení: film zabývající se historií Modřan. Prezentaci hraného dokumentu doplnil také filmový záznam práce zelené třídy, živé mapy, Modřanského hexagonu, akrobatické vystoupení na téma autobusových zastávek v Modřanech a workshop akrobacie pro rodiče.