9.třída - Šaty dělají člověka

Učitel 
Lucie Strejčková

V běžném stereotypu vyučování nebývá tak velký prostor pro kreativitu učitele, v tomto projektu je v podstatě „donucen“ a stejně jako žáci má možnost se posouvat a rozvíjet svou kreativitu, ať už minimálně či ve velké míře, což hodnotím velmi kladně. Na začátku je pouhá myšlenka, která se dále rozvíjí, nyní se jedná o pokračující projekt, hledáme proto i nové cesty, nejen ty vyzkoušené.

Umělec 
Daniela Klimešová

výtvarnice, scénografka, kostýmní výtvarnice a fotografka
Doufám, že se nám podaří projekt Šaty dělaj člověka dokončit tak, že nově propojený výtvarný celek nástěnných maleb učebny a chodby bude pro všechny zúčastněné důkazem kvalitní vzájemné spolupráce a pro studenty trvalým otiskem, který škole zanechají.

Konzultant 
Tereza Durdilová
Žáci 

9. třída

Popis projektu 

Epochy lidských dějin od baroka po empír se staly tématem pro vyzdobení chodby u učebny výtvarné výchovy.
Projekt navazuje na úspěšně realizovanou výzdobu učebny výtvarné výchovy. Nyní se ve výzdobě třída posouvá do prostor chodby u učebny a také se posouvá v době do baroka, rokoka, klasicismu a empíru. Projekt zachycuje další vývojové etapy v historii odívání prostřednictvím interaktivních metod a seznamuje žáky nejen se zajímavými výtvarnými technikami, ale také s okolnostmi v kontextu dané doby.
Žáci při tvorbě velmi často spolupracují ve skupinách, kde se všichni zapojují do společného díla. Cíl projektu tvoří rozvoj kooperace, kreativity i samostatnosti a sebevědomí všech žáků. Žáci budou také z velké míry rozhodovat o podobě výsledné realizace. Na závěr proběhne veřejná vernisáž s programem.