9.třída - Filmem křížem krážem

Učitel 
Lucie Strejčková

V projektu se nám podařilo ve spolupráci s dětmi pracovat na scénářích i na filmové realizaci jejich námětů.

Umělec 
Jan Kulka

filmová tvorba, střih
Z projektu si odnáším mimo jiné i praktické poznatky z oblasti „jak nadchnout mladé lidi bez zájmu“.

Konzultant 
Tereza Durdilová

autorské divadlo, dokumentární divadlo
V projektu jsem vnímala především to, jak je důležitá komunikace mezi učitelem a umělcem.

Žáci 

9.třída
Hlavní změny bylo vidět v oblasti zodpovědnosti a spolupráce - nad rámec očekávání.

Popis projektu 

Zajímavá témata zpracována filmem byla důležitým faktorem pro zvýšení motivace žáků.
Práce s devátým ročníkem s sebou přinesla i výzvy v souvislosti s přijímacím řízením na střední školy. První setkání projektu s umělcem Janem Kulkou (filmová tvorba, střih) proběhla v ateliérech Krátkého filmu na Barrandově. Zde se žáci seznámili s technikou a s tvorbou filmu (od zákonitostí optiky až po tvorbu scénáře a záběrování). V menších skupinách připravovali krátké filmy na různá témata. Nakonec si žáci zvolili tato vlastní témata: parkour; vývoj počítačových her ve společnosti Nintendo; cestování a kulinářské speciality ve všech koutech světa; tajemné záhady, které nás obklopují. Jedinečná témata byla také jedinečným způsobem ztvárněna. Jelikož tvorba scénářů byla v půlce zastavena z důvodů přijímacích řízení, závěrečnou fází projektu bylo rychlé finále v podobě dvoudenního natáčení. Vzniklé filmy třída prezentovala na školní akademii.
Projekt cílil na rozvoj sociálních – komunikačních a občanských – pracovních kompetencí žáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Měl inspirovat k objevení vlastní kreativity a nalezení jejího praktického využití v životě. Během projektu se povedlo podpořit nárůst vnitřní motivace žáků zapojených do společné práce. Pochopili, že kreativitu uplatní v praxi i během studia ve všech odvětvích - a že je dobré naučit se ji používat.